Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
U bevindt zich hier:

Disclaimer

Europe:

TSURUMI (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49-211-4179373
Fax: +49-211-417937-480

sales@tsurumi.eu

Managing Directors:

Yuji Honda
Daniel Weippert

Amtsgericht Düsseldorf: HRB-Nr. 18578

VAT-No.: DE 121310431

Tax-No.: 105 5846 0207, Finanzamt Düsseldorf Nord


Privacyverklaring

Hieronder stellen we u op de hoogte inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze websites.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor deze websites is

TSURUMI (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49-211-4179373
Fax: +49-211-417937-480
E-mail: sales@tsurumi.eu

Verdere informatie over onze onderneming en de personen die bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen, vindt u in ons impressum.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Om u onze website en de daaraan verbonden diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) GDPR)
 • voor de uitvoering van overeenkomsten (Art. 6 Lid 1 sub b) GDPR
 • Op basis van een belangenafweging (Art. 6 lid 1 sub f) GDPR)
 • voor de vervulling van een wettelijke verplichting (Art. 6 Lid 1 sub c) GDPR)

Wij zullen in verband met de betreffende verwerking naar de overeenstemmende begrippen verwijzen, zodat u kunt vaststellen op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Wanneer persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, heeft u het recht om uw toestemming aan ons op eender welk moment met toekomstige inwerkingtreding te herroepen.

Wanneer wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, hebt u als betrokkene het recht om, met inachtneming van de bepalingen in Art. 21 GDPR, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Toegangsgegevens

Steeds wanneer een gebruiker een site uit het webaanbod van TSURUMI (Europe) GmbH.de opent en steeds wanneer gegevens worden opgevraagd, wordt daar informatie over opgeslagen in een protocolbestand (logfile).

Om de sites in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte terminal worden verwerkt. Daar komt verdere informatie bij over de browser op uw terminal.

Wij zijn op basis van de privacywetgeving verplicht om ook de vertrouwelijkheid en de integriteit van de door onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te garanderen.

Voor dit doel en met dit belang voor ogen worden op basis van een belangenafweging de volgende gegevens genoteerd:

 • De naam van de opgevraagde site,
 • Datum en tijdstip van raadpleging,
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Melding over geslaagde opvraging,
 • Aanvragend domein,
 • IP-adres in anoniem gemaakte vorm,
 • Gebruikte browser en besturingssysteem, type apparaat (tablet, smartphone enz.), merk en model van het apparaat.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website op te kunnen sporen en verhelpen.

De logbestanden worden na 3 maanden automatisch verwijderd.

Contactformulier

Wij bieden op onze website een contactformulier aan waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt opvragen of contact met ons op kunt nemen. De gegevens die door u verplicht moeten worden ingevuld om ons in staat te stellen uw vraag te beantwoorden, hebben we als verplichte velden gemarkeerd. Het invullen van de overige gegevensvelden gebeurt op vrijwillige basis.

Wij hebben deze informatie nodig om uw vraag te kunnen behandelen, hier correct op te kunnen reageren en u een antwoord te kunnen toesturen. De gegevensverwerking gebeurt bij concrete aanvragen tot uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding van een overeenkomst. Bij algemene vragen gebeurt de verwerking op basis van een belangenafweging.

Vragen die via het contactformulier op onze website worden gesteld, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te kunnen beantwoorden. In het kader hiervan nemen eventueel ook andere personen of afdelingen en eventuele derden kennis van de inhoud van het door u ingediende formulier.

De verzending van de gegevens van het formulier via het internet gebeurt via versleutelde verbindingen.

Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website ook aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief. Naast de vrijwillig ingevulde gegevens op het formulier verwerken wij alleen uw e-mailadres. Dit is uiteraard noodzakelijk om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

We slaan informatie op wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze informatie wordt uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt en wordt niet aan derden meegedeeld.

De volgende informatie wordt verzameld:

 • Gebruikersnaam, voornaam, achternaam
 • E-mail
 • Branche
 • Bedrijf
 • Postadres
 • Telefoonnummer

De contactgegevens die u onder contact/nieuwsbrief invoert, worden opgeslagen om ons in staat te stellen daar bij de verwerking en beantwoording van uw aanvraag gebruik van te maken. Deze informatie wordt niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

U kunt u op eender welk moment bij ons afmelden voor de nieuwsbrief. Als alternatief vindt u ook een afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Daarmee wordt gebruikersinformatie op uw eindapparaat opgeslagen terwijl u de website gebruikt. Cookies zijn bedoeld om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de sites vast te stellen. Wilt u niet dat cookies worden opgeslagen, dan kunt u dit aanpassen in de instellingen van uw browser. Wij wijzen er echter op dat het gebruik van onze websites dan eventueel slechts beperkt mogelijk is. Via cookies worden geen programma's of andere toepassingen op uw computer geïnstalleerd of gestart.

Het gebruik van cookies gebeurt op basis van een belangenafweging. Het gaat ons daarbij om een gebruikersvriendelijk bezoek aan onze websites.

Webanalyse

Op deze website wordt de webanalysetool "Google Analytics" gebruikt. Het doel hiervan is de "op de behoeften afgestemde weergave" van deze website, die op basis van een belangenafweging wordt gerealiseerd. De webanalyse stelt ons bovendien in staat fouten op de website, bijv. via foutieve links, op te sporen en te verhelpen. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zogeheten "Client IDs", die dienen om onder een pseudoniem gebruikersprofielen op te stellen die het gebruik van de website via desktopcomputers en mobiele terminals door een gebruiker registreren.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Aangezien wij echter zogeheten anonieme IP-adressen hebben ingeschakeld voor deze website en een dienovereenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google hebben afgesloten, wordt uw IP-adres eerst door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt enkel in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Google is gecertificeerd volgens het zogeheten "Privacy Shield" (lijst). Google garandeert een aangepast gegevensbeschermingsniveau.

U kunt verhinderen dat de gegevens gegenereerd door de cookie en met betrekking op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google door de browserplug-in op de volgende link te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief kunt u – vooral op mobiele terminals – de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst waarmee voortaan de registratie van uw gegevens bij bezoek van deze website wordt geblokkeerd: Google Analytics deactiveren.

Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over privacyverklaring vindt u onder: https://policies.google.com/privacy.

OpenStreetMaps

Op deze website bevindt zich een kaart met de locatie van ons bedrijf. Deze kaart maakt gebruik van gegevens van OpenStreetMap, een open project dat als doel heeft vrij toegankelijke geodata te verzamelen. Om de kaart aan u te kunnen weergeven, wordt informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, aan OpenStreetMap doorgegeven. Deze diensten worden door de OpenStreetMap Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom, voor de OSM-gemeenschap uitgevoerd. Om de kaart aan u te kunnen weergeven, wordt informatie over het gebruik van de OSM-diensten aan OpenStreetMap doorgegeven. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Gebruik van een YouTube-plugin

Onze website omvat een YouTube-plugin van Google Inc. in San Bruno/Californië, VS. Wanneer u deze plugin gebruikt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht, waarbij wordt meegedeeld vanaf welke site de verbinding tot stand wordt gebracht.

Indien u een persoonlijke YouTube-account hebt en aangemeld bent op het moment dat u de plugin gebruikt, kan YouTube uw surfgedrag natrekken. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.youtube.com.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De hierboven genoemde gegevens worden door ons verwerkt om onze website te kunnen laten draaien en voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Wanneer u ons vragen stelt over een actieve klantenbetrekking, verwerken wij de gegevens met het oog op de verkoop en reclame. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillig verstrekte informatie

In zoverre u vrijwillig informatie aan ons verstrekt, bijv. via formulieren, en die informatie niet noodzakelijk is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze informatie in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze informatie in uw belang is.

Ontvangers / doorgeven van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden in principe niet aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven.

Wel zetten wij eventueel dienstverleners in voor de uitbating van deze website of voor overige producten of diensten. Daarbij kan het gebeuren dat een dienstverlener kennis neemt van persoonsgegevens. Wij kiezen onze dienstverleners zorgvuldig – vooral met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging – en nemen alle door de wet op de gegevensbescherming verplichte maatregelen voor een betrouwbare gegevensverwerking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Geen van de bovenvermelde persoonsgegevens worden buiten de Europese Unie verwerkt.


Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt deze persoon als volgt bereiken:

TSURUMI (Europe) GmbH
- Toezichthouder voor gegevensbescherming –
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
E-mail: datenschutz@tsurumi.eu

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om op elk moment informatie over de gegevens met betrekking tot u op te vragen. Met vragen kunt u steeds bij ons terecht.

Bij informatievragen die niet schriftelijk worden gesteld, vragen wij u om begrip voor het feit dat wij u eventueel om bewijs zullen vragen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder hebt u het recht op correctie of verwijdering of beperking van de verwerking, voor zover de wet u dit recht verleent.

Tot slot hebt u een recht op beroep tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor een recht op gegevensportabiliteit.

Wissen van gegevens

Wij wissen persoonsgegevens in principe op het moment dat er geen verdere noodzaak bestaat voor opslag ervan. Een noodzaak kan met name ontstaan wanneer de gegevens nog nodig zijn om contractuele prestaties uit te kunnen voeren, waarborg- en eventuele garantieaanspraken te kunnen onderzoeken en die toe te kunnen kennen of af te kunnen wijzen. In het geval van wettelijke registratieverplichtingen komt de informatie pas na afloop van de betreffende registratieverplichting in aanmerking voor verwijdering.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij passen deze privacyverklaring aan bij wijzigingen van deze website of bij gebeurtenissen die dit noodzakelijk maken. De actuele versie kunt u steeds op deze website vinden.

Versie: 30.04.2019

boven