Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du er her:

Spildevandsrensningsudstyr

Takket være betydelige erfaring bag Tsurumis langtidsholdbare designkoncept for produkter til vandoverførsel er sortimentet af produkter til behandling af spildevand blevet udvidet.


Disse specielle og unikke Tsurumi-produkter kan ikke kun anvendes i de fysiske eller biologiske trin i spildevandsrensning, men også til andre anvendelsesformål.


Tsurumi leverer komplette løsninger til alle dine behov i industrielle og kommunale spildevandsrensningsanlæg.


Gitterriste

Tsurumi-gitterristene bruges til at fjerne partikler i det første trin af spildevandsrensning. Tsurumi-gitterriste er en holdbar og effektiv løsning til primær finbehandling af spildevand og fås i adskillige hældningslængder til partikler i forskellige størrelser.


Omrøringspumper

Omrøringspumperne fra Tsurumis KRS-serie har vist sig at være en pålidelig løsning, når det kommer til at fjerne sediment fra sandfang. Da den oprindeligt er designet til hårde anvendelser inden for byggesektoren, kan KRS effektivt håndtere et medium med højt indhold af sand eller slam.


Slamskimmere

Tsurumis nedsænkelige FSP-slamskimmer indeholder en stråleinjektor (sugemekanisme) til effektiv opsamling af slam. Flydende urenheder kan nemt fjernes.


Membranblæsere

Tsurumi TLD-serien er en membranlufter, der er designet til at ilte spildevand i det biologiske trin af vandbehandlingen. Disse iltningsapparater er også velegnede til iltning af klart vand i akvakultur, fiskefarme eller akvarier. De kører på AC enkeltfase, og den kan således bruges i husholdningers standardiserede el-miljøer.


Iltningsapparater

Tsurumi-iltningsapparaterne er hurtige og billige at installere, hvilket giver en iltningseffekt samt en blandingseffekt i spildevandet. De kan installeres i alle bassiner og kræver ikke en kompressor. Tsurumi-iltningsapparaterne har et unikt luftforseglingsprincip, der sikrer, at den dobbeltmekaniske tætning aldrig kommer i kontakt med væsken under driften. Dette sammen med flere andre innovationer forbedrer produktets overordnede driftssikkerhed.


Dekanteringspumper

Tsurumis dekanteringspumper er en omkostningseffektiv løsning, som kan forlænge levetiden for små spildevandsanlæg. Pumperne fjerner flydende vand og efterlader flydende slam og afdæmpet spildevand, hvilket reducerer den samlede mængde af oplagret affald og forlænger anlæggets levetid.

Produktgrupper

top