Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Reykjavik Opera, Island

The Project:


Construction of new opera house in Reykjavik, Iceland


Executing company:

Company IAV


The problem:


The new opera house is situated directly on the seashore. During works on the foundations and underground garage it was necessary to pump out large volumes of groundwater.


The solution:


Multiple KRS822, each with 22kW power were installed. The KRS822 type can pump large volumes of water at relatively low pressure.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.