Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

City railway tunnel, Bochum

The project:


City railway tunnel building lot 306

Executing companies:

Beton- und Monierbau Ges.mb.H

Heitkamp Rail GmbH


The problem:


Pumping off the water arising during mined underground heading.


Our solution:


Use of submersible waste water pump Type KTZ32.2.


Terraced finish of the roof section.
В случай на утилизация на абразивни и корзивни материали, в определени компоненти естествено ще настъпи по-значително износване. По отношение на горепосоченото приложение, износването може да настъпи главно в импелер, агитатор, смукателна плоча, втулка на вала, маслен пръстен, механично уплътнение, корпус на помпата, филтър, корпус на двигателя и смукателен съединител. В зависимост от условията на работа, животът на тези части може да варира значително и може да бъде по-кратък от законовия гаранционен период.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия , които също ви изпратим по пощата при поискване.