Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

BBC Center Böblingen

The Project:


Water drainage in a 12,000m3 pitFischer Weilheim Construction Company

Dealer Schmittinger Köngen

Companies involved with legal status and location


Task

Ground and rainwater drainage for a 12,000m3-large pit over 17 months. All incoming groundwater and rainwater must be disposed of.


KTZ-series pumps with control units are installed in collector shafts with electrode control – four KTZ 33.7. The shafts have a diameter of only 400 mm, so slim, space-saving pumps are required.


The solution:


The individual shafts are equipped with 16 pumps of the LB series with electrode control type LB 480 with electrode

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.