Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

RWE brown coal open-cast mine, Indem

The Project:


Pumping surface water from the main level of the Indem open-cast mine into the receiving body of water


Executing company

RWE Power AG, Braunkohletagebau Indem


The Problem:


The surface water, which arises discontinuously from the complete Indem open-cast mine, is first taken up in the main level. From here it is pumped continuously into the receiving body of water. Requirement to be satisfied by the pump: maximum delivery performance at pressure variations from 3,5 to 4,5 bar.


Our Solution:


Use of a high-pressure pump of type LH855 with 55 kW. This delivers the water into the existing pressure line at the rate of 5,7 m3/min at a pressure of 3,5 bar. Since the Tsurumi pump can be operated not only vertically but also horizontally, it can be connected perfectly to the existing pressure line.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.