Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Nikosia University, Cyprus

The project:

Nikosia University operates a test sewage treatment place that can be used to test new concepts in wastewater treatment. In test mode, raw wastewater must be pumped without blockage.


Performing company:

Nikosia Technical University, Cyprus


Tsurumi partner:

D.I.S. Powerplant Ltd., Nikosia, Cyprus


The problem:

Wastewater in Cyprus often carries blockage solids and other coarse contaminants. Nikosia University operates a test sewage treatment plant in which concepts for the treatment of critical wastewater can be tested and developed. The pumping of this critical wastewater requires the use of pumps with cutting units.


The solution:

Eleven years ago, two Tsurumi 37-CL4 units (model number today: 100C43.7) with cutting units were built into the test system.

These pumps have run for the last eleven years without blockage in raw wastewater, without maintenance

and without any problems at all. In 2012 there was a larger construction project with exten sive earthmoving work on the grounds of Nikosia University, as a result of which large quantities of sand were introduced into the sewage treatment plant. In January of 2013, it was determined that the power of the pumps in the raw wastewater was dropping. It turned out that the wear plate of the cutting unit pumps was worn by the high sand content. Other than that, no damage was detected, and cost-effective repairs were possible.

When it was examined why the pumps had not been mainted for eleven years, this was the reply: "We simply forgot all about those pumps."

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.