Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

NordCeram, Germany

The project:


Pumping off abrasive ceramic slurry during production.


Executing companies:

Nord Ceram Fliesenproduktions und Vertriebs GmbH & Co. KG, Bremen


The problem:


Large amounts of water are used to wash adhesive clay residues from the treatment aggregate. The washing water, which carries clay slurry, collects in the ground cavity and has to be pumped back out of the cavity. The problem is that the clay settles, forms sediment and is very difficult to pump. The pumping of abrasive and corrosive fluids subjects the parts to great wear, is prone to failure and is a costly venture. Not all pump technologies are able to handle this.


Our solution:


Use of type KTV2-37 submersible pumps for pumping off abrasive materials.

The pump housing is made completely out of nitrile rubber and has no problem resisting ceramic slurries.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.