Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Kumm Fertigbeton

The Project:


Recycling basin of a ready-mix concrete plant

Executing company:

Kumm Fertigbeton GmbH


The Problem:


The concrete mixing trucks are cleaned with water which is collected in the recycling basin where cement sludge settles. Sludge and water are returned to the concrete production plant via a pump.


Our Solution:


Two KTZ35.5 pump the recycling water containing cement sludge back to the mixing plant. The pumps are in operation for 8h a day, mostly in on-snore-mode.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.