Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Kieswerk Hess AG, Switzerland

The project:


Pumping off the collecting gravel wash water to the separation system


Executing company:

Kieswerk Hess AG, Laupen, Switzerland


The problem:


The submersible pumps that were previously used transported the gravel wash water to the separation system in a way that interfered with the efficiency of the plant.


Our solution:


Use of type KRS822 submersible wastewater pumps that are tested for continuous operation and that can be controlled using an intake quantity regulator that is independent of rpms.

The result is a more highly efficient plant. The amount of sediment in the basin decreases as a result of the constant movement of water. Pressure and air surges in the pipelines are avoided.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.