Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Gotthard basetunnel, Sedrun

The project:


Railway tunnel Alptransit Gotthard, building lot 360

Executing companies:

Consortium Transco-Sedrun

Batigroup AG Tunnelbau

Frutiger AG

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.


The problem:


Pumping off the water arising during mined tunnel heading. The extraordinary challenge of the 'Sedrun section' with two parallel tunnels each 6.2km long is the penetration of zones of extreme geological difficulties and the supply to the building site through a mine shaft 800m deep.


At the foot of these shafts two parallel tunnels are driven using conventional methods to the north and to the south.

The tunnels are driven through rock of the Tavetscher Massif having little stability with 2000m capping, making the work extremely difficult. In addition, one of the two multi-function stations of the 57km long Gotthatd basetunnel will be constructed within the Sedrun section.


Our solution:


Application of so far 15 Tsurumi submersible waste water pumps for draining.

Pump series used: KTZ, KRS, KTV, LH


При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.