Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Technical Relieve Organisation (THW)
local association Cologne East

sponsor

August 28, 2002: Tempest in the Rhine/Sieg district (Germany)


Monday still in service in Magdeburg, the next tempest waited already at home. Early on Wednesday evening, a serious thunderstorm raged in the Rhine/Sieg District, which resulted – after excessive rainfalls in Eitorf-Bach – to the flooding of basements and living rooms.

При употреба на абразивни и корозивни материали, в някои компоненти естествено ще се появи силно износване. Във връзка с по-горното приложение, износване ще възникне предимно в импелера, агитатора, засмукващата плоча, ръкава на вала, масления пръстен, механичното уплътнение, корпуса на помпата, цедката, корпуса на двигателя и смукателния куплунг. В зависимост от условията на работа на експлоатационният живот на официалния гаранционен срок.
В тази връзка, моля, обърнете внимание на нашите общи условия които ние също ще ви изпратим по пощата при поискване.